O firmie

TCM i Kultura Prosta Spółka Akcyjna

Adres siedziby: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków

NIP: 6762650432

KRS: 0001055970

REGON: 526269887

Kapitał zakładowy: 1 000 zł

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd:

Yike Jiang, prezes zarządu

Agencja księgowa:

inFakt Sp. z o.o.

Dostawcy usług informatycznych:

Sprint S.A., home.pl S.A.