Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików ciasteczek.

Część pierwsza: przetwarzanie danych osobowych

§ 1

Administratorem danych osobowych jest TCM I KULTURA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001055970, NIP: 6762650432, REGON: 526269887.

Adres e-mail do kontaktu z Administratorem to „biuro@tcmkultura.eu”.

§ 2

Przetwarzanie Twoich danych, działając na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, obejmuje następujące informacje:

imię i nazwisko, wymagane do weryfikacji płatności, wystawienia faktury i dokumentów księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO;

adres e-mail i numer telefonu, wymagane do komunikacji i usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 d) RODO;

adres, wymagany do wystawienia faktury i dokumentów księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO;

numer konta bankowego, wymagany do weryfikacji płatności i dokumentów księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO;

(w przypadku usługi porady ziołowej) wiek, płeć i stan zdrowia (poprzedni stan zdrowia, aktualna diagnoza podmiotu leczniczego, objawy, nawyki żywieniowe), wymagane do usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 d) i art. 9 ust. 2 a) i c) RODO.

§ 3

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji i usługi.

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

§ 4

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 5

Twoje dane osobowe przechowywane są na platformie Microsoft OneDrive dla firm.

Dokumenty księgowe (faktura zawierająca Twoje imię i nazwisko oraz adres; wyciąg bankowy zawierający Twoje imię i nazwisko, adres i numer konta bankowego) zostaną przesłane do agencji księgowej w Polsce w celu rozliczenia księgowego i podatkowego.

§ 6

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

§ 7

Zgodnie z art. 442(1) § 1 Kodeksu cywilnego, dane osobowe inne niż dokumenty księgowe przechowywane są przez okres trzech lat.

Zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości, dokumenty księgowe przechowywane są przez okres pięciu lat. Zgodnie z art. 70 § 1 i art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, termin pięciu lat liczony jest od zakończenia roku podatkowego, w którym należało zapłacić podatek wynikający z danych dokumentów.

§ 8

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Część druga: dane osobowe w witrynie i wykorzystywanie plików ciasteczek

§ 1

Dane witryny są przechowywane na wirtualnym serwerze prywatnym, który znajduje się w centrum danych Sprint S.A., a dane są archiwizowane na platformie Microsoft OneDrive dla firm.

§ 2

Na witrynie profile osobiste i zamówienia są przechowywane przez czas nieokreślony. Możesz zażądać usunięcia swojego profilu i zamówień.

§ 3

Na witrynie komentarze dotyczące usług są przechowywane przez czas nieokreślony. Możesz zażądać usunięcia swoich komentarzy.

§ 4

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym Twoich danych osobowych, i możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych. Nie dotyczy to żadnych danych które spółka jest zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

§ 5

Witryna wykorzystuje usługę CookieYes Limited do zarządzania plikami ciasteczek. Możesz kliknąć „„, aby wyświetlić szczegóły plików ciasteczek i ustawić preferencje plików ciasteczek.