Kategoria: Narządy wewnętrzne

 • Funkcje nerek w medycynie chińskiej

  Artykuł opisuje, jak nerki w medycynie chińskiej są zaangażowane w metabolizm wody oraz zaburzenia metabolizmu wody związane z nerkami.

  opublikowano

  zaktualizowano

 • Funkcje wątroby w medycynie chińskiej

  Artykuł opisuje funkcję wątroby polegającą na przechowywaniu krwi w medycynie chińskiej. Wątroba nazywana jest morzem krwi.

  opublikowano

  zaktualizowano

 • Funkcje śledziony w medycynie chińskiej

  Artykuł wyjaśnia rolę śledziony w trawieniu pokarmów w medycynie chińskiej i wyjaśnia, jak niedobór Qi śledziony wpływa na ciało.

  opublikowano

  zaktualizowano

 • Funkcje płuc w medycynie chińskiej

  Artykuł wyjaśnia, jak w medycynie chińskiej płuca zarządzają Qi ciała oraz wspierają metabolizm wody i krążenie krwi.

  opublikowano

  zaktualizowano

 • Funkcje serca w medycynie chińskiej

  Artykuł wyjaśnia, jak serce w medycynie chińskiej kontroluje krew i naczynia krwionośne oraz zarządza aktywnością umysłową.

  opublikowano

  zaktualizowano